Zespół

Zespół terapeutów

Luis A. – mgr psychologii, współzałożyciel Stowarzyszenia „Niebieska Linia”…

Anna W. – mgr psychologii, wieloletni pracownik ośrodka terapii uzależnień w Warszawie…

Klara S. – mgr psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, współzałożycielka i prezes zarządu…

 

Cały zespół CPS

Luis A. – mgr psychologii, współzałożyciel Stowarzyszenia „Niebieska Linia”…

Wanda P. – mgr psychologii (Uniwersytet Warszawski 1980), specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie…

Anna W. – mgr psychologii, wieloletni pracownik ośrodka terapii uzależnień w Warszawie…

Marta B. – mgr psychologii, trener treningu grupowego oraz superwizor…

Monika L. – mgr psychologii klinicznej. Współzałożycielka i członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie…

Tomasz M. – mgr psychologii klinicznej, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie…

Dorota K. – mgr psychologii, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach…

Marcin K. – mgr pedagogiki specjalnej – resocjalizacja i wspomaganie rodziny….

Karolina B. – mgr psychologii, w 2003 roku ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim…

Ewa P. –  Od 2005 roku członek i pracownik Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Agnieszka T. – mgr psychologii. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Grzegorz W. – prawnik specjalizujący się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Mariusz M.i – mgr pedagogiki w zakresie pracy socjalnej. Certyfikowany specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Ewelina B. – mgr psychologii klinicznej, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie…

Dodaj komentarz