Co nas wyróżnia

To, co wyróżnia nasz ośrodek to przede wszystkim sposób, w jaki pracujemy. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach kładzie głównie nacisk na szukanie i budowanie najlepszych dla klienta rozwiązań właściwych dla sytuacji, w jakiej się znajduje, zamiast analizowania problemu i tego jak do niego doszło. Jako terapeuci pracujący metodą TSR staramy się dowiedzieć, co nasi klienci chcą osiągnąć, jakie cele i zmiany chcieliby wprowadzić w życie, by mogli uznać, że jest ono dla nich bardziej udane i że czerpią z niego więcej satysfakcji. Staramy się pracować z klientem, tak by nie tylko wiedział gdzie „nie chce być”, lecz przede wszystkim by wiedział „gdzie chce dojść”. Gdy jest to już określone, klient planuje możliwe i realne dla niego kroki, które przybliżają go do upragnionego celu. W całej naszej pracy bardzo dużą uwagę przykładamy do zasobów człowieka – czyli wszystkich pomocnych mu właściwości, doświadczeń i narzędzi zarówno w nim (mocne strony, umiejętności, talenty), jak i poza nim (inni ludzie, różnego rodzaju dobra – wszystko co może być pomocne w jego sytuacji). Zasoby te staramy się wydobywać po to, by klient mógł korzystać z nich nie tylko w obecnej sytuacji, ale i w ogóle w swoim życiu. Świadomość swoich mocnych stron jest jednym z czynników, który powoduje, że człowiek jest bardziej skuteczny w realizowaniu własnych celów i marzeń. Praca z wykorzystaniem własnych zasobów jest obecna w trakcie całej naszej pracy psychoterapeutycznej.

Kolejnym kluczowym elementem pracy, w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach, jest założenie, iż problem nie występuje przez cały czas – muszą występować takie momenty czy okresy, kiedy go nie ma. Są to tzw. „wyjątki”. Bardzo duża część naszej pracy nastawiona jest na szukanie owych wyjątków oraz udziału w nich klienta – czyli wszystkich jego umiejętności, mocnych stron, cech, pomysłów, z których korzystał właśnie w tych momentach, gdy problem nie występował (lub gdy lepiej sobie z nim radził). Dzięki temu klient zyskuje dostęp do wiedzy o tym, co robi, jak „działa” i następnie, wspólnie z terapeutą, szuka sposobów na to, by „robić tego więcej”.

Założenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach zawierają się w następujących założeniach:

– jeśli coś działa – rób tego więcej!

– jeśli coś nie działa – zacznij robić coś innego

– jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj

– nie komplikuj – życie jest proste! (wierzymy, że prostota jest potężnym sojusznikiem w procesie zmian)

 

Filarem naszego podejścia jest głębokie przekonanie o tym, że klient jest ekspertem od własnego życia i jedynie on zna odpowiednie drogi prowadzące do osiągnięcia postawionych celów terapeutycznych. Jako terapeuci pomagamy klientom w odkrywaniu tych dróg a nieraz budowaniu ich od nowa lub inaczej niż dotychczas.

Rzadko kiedy zajmujemy się poszukiwaniem przyczyn obecnego stanu klienta, albowiem uznajemy raczej, że wydarzenia życiowe nie koniecznie pozostają ze sobą w związku przyczynowo skutkowym, lecz w powiązaniach różnych, w zależności od miejsca, sytuacji i perspektywy, z której staramy się zrozumieć nasze życie. Uważamy, że zmiany potrzebne klientowi powinny być przeprowadzone w tempie i kierunku uzgodnionym z nim samym.

Dlatego między innymi naszą troską, jako psychoterapeutów jest to, aby przestrzegać zasady „brief”, co oznacza – pracować tak szybko, jak tylko jest to możliwe i „zwięźle”. Naszą etyczną odpowiedzialnością jest to, aby klienci nie pozostawali w terapii ani chwili dłużej niż jest to konieczne względem zaplanowanych celów.

Nie narzucamy klientom zasad normatywnych, pozostawiając do ich decyzji kształt własnego życia, aczkolwiek często dyskutujemy o tym, czy ów kształt odpowiada temu, co ma być celem procesu terapeutycznego.

Zasadniczym obszarem pracy terapeutycznej jest przyszłość, którą razem z naszymi klientami budujemy. Teraźniejszość, pomimo że ulotna, jest jednak fundamentem do podejmowania pewnych decyzji. Do przeszłości zaglądamy przede wszystkim po to, aby wydobywać potrzebne zasoby osadzone w zdobytych doświadczeniach życiowych. Przeszłość, w naszym przekonaniu, jest potężnym „magazynem” elementów niezbędnych do przeprowadzenia pożądanych zmian, ale niekoniecznie miejscem do poszukiwania różnych patologii.

W naszym odczuciu, aby zmienić własne życie człowiek potrzebuje siły, energii, nadziei, sojuszników, wsparcia i otuchy. Dlatego w pracy z klientami skupiamy się na tym, co jest dobre i działa, zamiast na problemach i patologiach, które są specyficznym sposobem doświadczania różnych wydarzeń życiowych.

Dodaj komentarz