Centrum Pomocy Specjalistycznej

Centrum Pomocy Specjalistycznej to nowoczesny ośrodek psychoterapii i psychoedukacji. Nasz zespół pracuje w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (z ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT). Podejście to koncentruje się na budowaniu rozwiązań zamiast analizie problemu i patologii. Dlatego ważniejsze jest to, co nasi klienci chcą osiągnąć, niż to dlaczego doszło do problemu.

Pomagamy takich sytuacjach jak :

- depresja - uzależnienia
- problemy w komunikacji z innymi - zaburzenia jedzenia
- lęki - kryzysy życiowe
- śmierć bliskiej osoby - przemoc
- problemy psychiatryczne - wypalenie zawodowe
- niskie poczucie własnej wartości - stres
- problemy rodzinne

(w tym małżeńskie, wychowawcze)

- i wszystkie inne,

które uważasz, że dotyczą Ciebie

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich zainteresowanych wprowadzeniem zmian w swoim życiu, które poprawią ich sytuację, pozwolą lepiej radzić sobie z trudnościami – zarówno w obszarach związanych ze sferą osobistą, życiem rodzinnym jak i zawodowym, relacjami interpersonalnymi. Metoda, którą pracujemy kładzie szczególny nacisk na potrzeby i oczekiwania klienta związane z problemem który zgłasza.
Jeśli odczuwasz potrzebę rozwoju osobistego
i wprowadzenia zmian w swoim życiu – zapraszamy do naszego Ośrodka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *